Liên Hệ

  Dung Dịch Kiểm Tra Máy Đo Nitrat HR Trong Nước Mặn HI782 HI782-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI782-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiểm tra bên trong, không cần chiết hoặc pha trộn gì thêm – Chỉ dùng để kiểm … Continued

5/5 - (1 vote)
Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI781 HI781-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI781-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch nitrat chuẩn – Đóng gói sẵn, tiện lợi. – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker HI781. – Hạn … Continued

5/5 - (1 vote)
Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI780 HI780-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI780-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch pH chuẩn – Đóng gói sẵn, tiện lợi. – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker HI780. – Hạn … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI779 HI779-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI779-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch pH chuẩn – Đóng gói sẵn, tiện lợi. – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker HI779. – Hạn … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Kiềm Để Kiểm Tra Checker HI775 HI775-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI775-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiềm chuẩn bên trong – Đóng gói sẵn, tiện lợi – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Kiểm Tra Máy Đo Photphat Trong Nước Mặn HI774 HI774-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI774-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiểm tra bên trong, không cần chiết hoặc pha trộn gì thêm – Chỉ dùng để kiểm tra … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Kiềm Để Kiểm Tra Checker HI772 HI772-11   THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI772-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiềm chuẩn bên trong – Đóng gói sẵn, tiện lợi – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker Đo … Continued

Liên Hệ

  Bộ CalCheck Chuẩn Clo Thang Cao Để Kiểm Tra Máy HI771 HI771-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI771-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch clo chuẩn bên trong – Đóng gói sẵn, tiện lợi – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Kiểm Tra Máy Đo Silica HI770 HI770-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI770-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiểm tra bên trong, không cần chiết hoặc pha trộn gì thêm – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI764 HI764-11   THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI764-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch nitrit ULR chuẩn – Đóng gói sẵn, tiện lợi. – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker HI764. – Hạn … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI762 HI762-11   THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI762-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch clo dư ULR chuẩn – Đóng gói sẵn, tiện lợi. – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker HI762. – … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI761 HI761-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI761-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch clo chuẩn (0 và 200 ppb) – Đóng gói sẵn, tiện lợi. – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI758 HI758-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI758-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch nitrit LR chuẩn bên trong – Đóng gói sẵn, tiện lợi – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Kiềm Để Kiểm Tra Checker HI755 HI755-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI755-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiềm chuẩn bên trong – Đóng gói sẵn, tiện lợi – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI747 HI747-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI747-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch ĐỒNG chuẩn – Đóng gói sẵn, tiện lợi. – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker HI747. – Hạn … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI746 HI746-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI746-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch sắt chuẩn bên trong – Đóng gói sẵn, tiện lợi – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho Checker Đo … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Kiểm Tra Máy Đo Floride HR HI739 HI739-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI739-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiểm tra bên trong, không cần chiết hoặc pha trộn gì thêm – Chỉ dùng để kiểm tra độ chính … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Kiểm Tra Máy Đo PhotPho HI736 HI736-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI736-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiểm tra bên trong, không cần chiết hoặc pha trộn gì thêm – Chỉ dùng để kiểm tra độ chính xác … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Chuẩn Để Kiểm Tra Checker HI733 HI733-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI733-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch amoni chuẩn (0.0 và 25.0 mg/L) – Đóng gói sẵn, tiện lợi. – Dùng để kiểm tra độ chính xác cho … Continued

Liên Hệ

  Dung Dịch Kiểm Tra Máy Đo Floride LR HI729 HI729-11     THÔNG TIN CHUNG:   •    Hãng sản xuất:  HANNA INSTRUMENTS •    Model: HI729-11 – 2 cuvet chứa sẵn dung dịch kiểm tra bên trong, không cần chiết hoặc pha trộn gì thêm – Chỉ dùng để kiểm tra độ chính … Continued

Contact Me on Zalo